AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2004-cü ildə

 1. Vidadi Umudlu. Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə (1801-1828). Bakı, 2004.
 2. Саида Гаджиева. Азербайджан во внешней политике правительства  Екатерины II. Баку, 2004
 3.  Ramil Ağayev. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri (XV-XVII əsrlər). Bakı, 2004
 4. Nərminə Əmirbəyova. Xanlıqlar dövründə Azərbaycanın hərb tarixi məsələləri. Bakı, 2004
 5. Л.Локкарт. Надир-шах. Баку, 2004
 6. Гульжамал Исмаилова. История города Шуши (XIX начало XX вв). Баку, 2004
 7. İsrafil Məmmədov. İrəvan dəftəri. II. Sətirlənmiş duyğuların qəribsəyən sədası. Bakı, 2004
 8. Nazim Məmmədov. Şuşa və şuşalılar. Bakı, 2004
 9. Kemal Aliev. Mein Leben in Annenfeld. Baku, Karellhaus-Rostok. 2004
 10. Əsəd Qurbanlı. Azərbaycan türklərinin Ermənistandan deportasiyası (1947-1953). Bakı, 2004
 11. Эльмар Магеррамов. Газета «Коммунист» и вопросы восстановления сельского хозяйства. Баку, 2004
 12. Нигар Максвелл. Играр Алиев. Рожденный побеждать. Баку, 2004

Paylaş: