AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2005-ci ildə

 

Тамилла Мусаева, Адиль Мамедов. На путях создания Национальной Академии наук и формирования кадров научной интеллигенции Азербайджана (1920-1945 гг.). Баку, 2005
 
Nüşabə Məmmədova. «Nəşri maarif» cəmiyyətinin yaranması və fəaliyyəti. Bakı, 2005
 
Vəkil Həsənov. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının tarixi (1905-2005-ci illər). Bakı, 2005
 
Nazim Məmmədov. Azərbaycanın Şuşa qəzası (1900-1917-ci illər). Bakı, 2005
 
Alı Balayev. Azərbaycanda ictimai-iqtisadi  siyasi vəziyyət (1985-1995-ci illər). Bakı, 2005
Azərbaycan Diasporu: tarix və nəzəriyyə. (Məqalələr toplusu, I buraxılış). Bakı, 2005
 
Akademik Ə.Ə.Əlizadə müasir Azərbaycan şərqşünaslıq elminin banisidir. Bakı, 2005.
 
Oqtay Sayadov. Azərbaycan SSRİ-nin beynəlxalq münasibətlər sistemində. Bakı, 2005.
 

 

Paylaş: