AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2006-cı ildə

 1. Yaqub Mahmudov. Azərbaycan diplomatiyası. Bakı, 2006.
 2. Yagub Mahmudov. Azerbaijan diplomacy in the second half of the XV – the beginning of the XVII centuries. Baku, 2006
 3. Yagub Mahmudov. Azerbaijan – Europe diplomatic relations. Budapest, 2006
 4. Solmaz Qaşqay. Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə. Bakı, 2006
 5. Tамелла Керимова. Из истории Национальной Академии Наук Азербай­джана. Баку, 2006
 6. Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı. Bakı, 2006
 7. Nazim Məmmədov. Azərbaycan SSR DQMV (iyun 1941-dekabr 1950). Bakı, 2006
 8. Tofiq Məmmədov. Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə. Bakı, 2006
 9. Тамила Мусаева, Адиль Мамедов. Важная веха на пути развития письменности Азербайджанского народа. Баку, 2006
 10. Sayad Sayadov. XX əsr Azərbaycan və dünya. Bakı, 2006
 11. Ramil Niftəliyev. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan kəndlilərinin azadlıq hərəkatı. Bakı, 2006
 12. Фарида Алиева. Культура античного Азербайджана – Мидийской Атропатены и Кавказской Албании (IV в. до н.э. – III в. н.э.). Баку, 2006
 13. Vandalism: Genocide Against the historical names. Baku, 2006
 14. Исрафил Мамедов. Трилогия панарменизма. Коварная стратегия чередующихся агрессий. Баку, 2006
 15. Фазиль Османов. История и культура Кавказской Албании. Баку, 2006

Paylaş: