AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2008-ci ildə

 1. Südabə Zeynalova. Qafqazda almanlar. Bakı, 2008
 2. Азиза Назарли. Народное оброзование в Азербайджанском Республике (1918-1920 годы). Баку, 2008
 3. Qasım Hacıyev. Bərdə şəhəri. coğrafi, siyasi, və mədəni tarixi. Bakı, 2008
 4. Həmzə Əliyev. XXI əsr: Azərbaycan – MDB ölkələri. Bakı, 2008
 5. Röfət Quliyev Akademik Həsən Abdullayev. Bakı, 2008
 6. Yaqub Mahmudov. Azərbaycan tarixi (erkən intibah dövrü). Bakı, 2008
 7. Yaqub Mahmudov. Özümüz. Bakı, 2008
 8. Yaqub Mahmudov. Azərbaycanlılar (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində). Bakı, 2008
 9. Xeyirbəy Qasımov. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. Bakı, 2008
 10. İsrafil Məmmədov. İrəvan dəftəri. I. İctimai fikir tariximizin qəribsəyən üfüqləri. Bakı, 2008
 11. İqrar Əliyev, Elmar Məhərrəmov. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri. Bakı, 2008
 12. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi Böyük Britaniyanın arxiv sənədlərində. Bakı, 2008. (ingilis dilində).
 13. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 23-cü cild. Bakı, 2008
 14. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 24-cü cild. Bakı, 2008
 15. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 25-ci cild. Bakı, 2008
 16. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. 26-cı cild. Bakı, 2008

Paylaş: