AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

2012-ci ildə

 1. İkram Ağasiyev. Qafqazın Alman əhalisi. Bakı, 2012.
 2. Севиндж Алиева. Ногайские турки - (XV-XX вв). Бakу, 2012.
 3. Azərbaycan tarixçiləri. II cild. Bakı, 2012.
 4. Tofiq Nəcəfli. Qaraqoyunlular və Ağqoyunlular. Təbriz, 2012 (fars dilində).
 5. Tofiq Nəcəfli. Azərbaycan Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri. Bakı, Çaşıoğlu, 2012.
 6. Nərgiz Əliyeva. Əs-Səmaninin «Kitab əl-əriasib» əsəri Azərbaycan mədə­niyyət tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi. Bakı, 2012.
 7. Guntekin Necefli. XVIII yüzyılda Azerbaycanda ermeni devleti yaratmaq teşebbüsleri». İstanbul, 2012
 8. Elgün Babayev.  Gəncə xanlığının tarixindən. Bakı, 2012.
 9. Nazim Məmmədov. Azərbaycan Xankəndi şəhərinin tarixi. Bakı, 2012.
 10. Leyla Hüseynova. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi məsələləri. Bakı, 2012.
 11. Yaqub Mahmudov və Camal Mustafayev. Şuşa-Pənahabad. Bakı, 2012.
 12. Yaqub Mahmudov. Biblioqrafiya, 2012.
 13. Yaqub Mahmudov. Səyyahlar, kəşflər və Azərbaycan. Bakı, 2012.
 14. Azərbaycan xalçaları Bakı qrupu (Azərbaycan, ingilis, alman, fransız, rus, ərəb dillərində). Bakı, 2012
 15. Azərbaycan xalçaları Quba qrupu (Azərbaycan, ingilis, alman, fransız, rus, ərəb dillərində). Bakı, 2012
 16. Azərbaycan xalçaları Gəncə  qrupu (Azərbaycan, ingilis, alman, fransız, rus, ərəb dillərində).  Bakı, 2012
 17. Azərbaycan xalçaları Qazax-Borçalı qrupu (Azərbaycan, ingilis, alman, fransız, rus, ərəb dillərində).  Bakı, 2012
 18. Azərbaycan xalçaları Naxçıvan  qrupu (Azərbaycan, ingilis, alman, fransız, rus, ərəb dillərində).  Bakı, 2012
 19. Mirzə Fətəli Axundzadə – 200 (biblioqrafik göstərici). Bakı, 2012
 20.  Ənvər Məmmədov. Göynük hərəkatı. Bakı, 2012
 21. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri. «Dərbənd şəhərinin tarixi: Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının qardaşlıq və dostluq əlaqələrinin parlaq səhifələri» mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi Buraxılış, sayı 40, Bakı, 2012
 22. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri. «Azər­baycan-Dağıstan qardaşlıq münasibətləri tarixi, müasirlik, perspek­tivlər» mövzusunda Seyid Qurbanovun xatirəsinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Xüsusi Buraxılış. Bakı, 2012

Paylaş: