AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər

Müəllif Yaqub Mahmudov, Kərim Şükürov
Nəşr olunduğu il 2005
Bölmə tarix
Səhifə sayı 380
Dil Azərbaycan türkcəsi, ingiliscə
Baxış sayı 656
Yükləmə sayı 34

Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın tarixi yığcam şəkildə şərh olunur. Müəlliflər ilk mənbələrə əsaslanaraq əsərdə ən qədim zamanlardan yaşadığımız günlərədək Qarabağın tarixini bütöv halda əks etdirmişlər. Həmin mövzu ilə bağlı tarixi həqiqətləri bilmək istəyənlər üçün dəyərli mənbə olan bu kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Paylaş: