AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

Rüstəmova Aypara. Azərbaycan – Rusiya əlaqələri. Tarixi - biblioqrafik araşdırma (1992-2022)

Из истории города Иревана в XIX - нач. ХХ вв., Баку: 2023. - 328 с.

XIX-ХХ əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərinin tarixindən. Bakı: 2023. -306s.

Рахманзаде Шамиль. Размышляя об истоках Азербайджанского Модерна: социокультурные трансформации и просветительство в Азербайджане (XIX – начало XX века)

Qafqaz Albaniyası: dini və sosial həyatı. X Beynəlxalq konfransın tezisləri

Ilham Əliyev və Azərbaycanda idmanın tərəqqisi (2003-2020)

Terror: tarix və siyasət.

Təsir və dirçəliş. Fars dilindən tərcümə

Albaniyanın qərb torpaqları (antik dövr). Xəritə və şəkil.

Azərbaycan Səfəvi imperiyasının Türküstan xanlıqları ilə siyasi əlaqələri

Göyçə mahalı azərbaycanlılarına qarşı deportasiyalar və soyqırımlar (XX əsr)

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Hindistanın türk‐müsəlman sultanlıqları ilə əlaqələri