AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

Qafqaz Albaniyası: dini və sosial həyatı. X Beynəlxalq konfransın tezisləri

Ilham Əliyev və Azərbaycanda idmanın tərəqqisi (2003-2020)

Terror: tarix və siyasət.

Təsir və dirçəliş. Fars dilindən tərcümə

Albaniyanın qərb torpaqları (antik dövr). Xəritə və şəkil.

Azərbaycan Səfəvi imperiyasının Türküstan xanlıqları ilə siyasi əlaqələri

Göyçə mahalı azərbaycanlılarına qarşı deportasiyalar və soyqırımlar (XX əsr)

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Hindistanın türk‐müsəlman sultanlıqları ilə əlaqələri

İranda Azərbaycan tarixi məsələləri

Azərbaycan tarixi məsələləri İran tarixşünaslığında (XX əsrin əvvəlləri)

REAL TARİX və «Böyük Ermənistan» uydurması (farsca)

Azərbaycan və Avropa (italyanca)