AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ELMİ-TƏDQİQAT ŞÖBƏLƏRİ

Əliyevşünaslıq şöbəsi

Tarixin nəzəriyyəsi, mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq şöbəsi

Qədim tarix şöbəsi

Atropatena və Albaniya (Qafqaz) tarixi şöbəsi

Azərbaycanın VII-XIV əsrlər tarixi şöbəsi

Azərbaycanın XV-XVIII əsrlər tarixi şöbəsi

Şimali Azərbaycanın XIX-XX əsrin əvvəlləri tarixi şöbəsi

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixi şöbəsi

Azərbaycanın Sovet dövrü tarixi şöbəsi

Azərbaycan Respublikasının tarixi şöbəsi

Qərbi Azərbaycan tarixi şöbəsi

Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələr tarixi şöbəsi

Ümumi tarix şöbəsi

 

 

 

Paylaş: