AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

AAK-ın sənədləri

 

Elmi dərəcələrin verilməsi

Fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru

Elmi dərəcənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlər

Elmi dərəcənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlər

 

Elmi adların verilməsi

Dosent

Professor

 


Dissertasiya və Avtoreferatlar


 

 

Paylaş: