AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

FOTO QALEREYA

Dərbənd

İrəvan

Lənkəran

Quba

Bərdə

Şamaxı

Həmədan

Şəki

Borçalı

Naxçıvan

Gəncə

Zəncan