AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Azərbaycan SSR-də elmi-sahə kitabxanalarının yaranması və fəaliyyəti (1920–iyun 1941-ci illər)

Müəllif Aypara Rüstəmova
Nəşr olunduğu il 2014
Bölmə tarix
Səhifə sayı 216
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 436
Yükləmə sayı 4

Monoqrafiyada 1920-1941-ci illərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycanı Tədqiq və Tətöbbə Cəmiyyəti və onun elmi kitabxanasının, Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun, sonradan SSRİ EA Zaqafqaziya Filialının Azərbaycan Şöbəsinin, SSRİ EA Azərbaycan Filialının Əsaslı Kitabxanasının və digər elmi-sahə kitabxanalarının təşkili, fondlarının zənginləşdirilməsi, beynəlxalq əlaqələri, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, kadrlarla təminatı, bu müəssisələrin ziyalı təbəqənin yetişməsinə və ölkənin ictimaisiyasi, iqtisadi, mədəni həyatına təsirindən bəhs edilir. Kitabda eyni zamanda kütləvi repressiyaların kitabxana işinə vurduğu ziyan da işıqlandırılır. Kitab mütəxəssislər və geniş ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Paylaş: