AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Naxçıvan diyarının siyasi tarixi.

Müəllif Sahibə Budaqova
Nəşr olunduğu il 2014
Bölmə tarix
Səhifə sayı 108
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 512
Yükləmə sayı 7

Kitabda Naxçıvan xanlığı ərazisinin dəyişməsinə təsir edən siyasi hadisələr, xanlığın təşəkkül tarixi açıqlanır. Diyarın əhalisi, kənd təsərrüfatı, sənətkarlığın vəziyyəti baxımından, eləcə də həlledici əhəmiyyəti, şəhərlərin inkişaf tarixi təhlil edilir, əhalinin sosial və milli tərkibində siyasi baxımdan baş verən dəyişikliklər nəzərə çatdırılır.

Paylaş: