AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Azərbaycanın qədim tarixinə dair yazılı mənbələr

Müəllif Kollektiv
Nəşr olunduğu il 2014
Bölmə tarix
Səhifə sayı 204
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 810
Yükləmə sayı 57

Oxuculara təqdim olunan bu müntəxəbatda Azərbaycanın 3500 illik dövrünü (е.э. XXVIII - b.e. VII əsrlər) əks etdirən tarixi, iqtisadi, dini və ədəbi mətnlərdən nümunələr toplanmışdır. Mənbələrin əksəriyyəti, xüsusən mixi kitabələrdən gətirilən nümunələr ilk dəfədir ki, nəşr olunur. Antik müəlliflərin məlumatları Azərbaycanın tarixini və coğrafıyasını, “Avesta” və pəhləvi mətnlərindən parçalar isə sələflərimizin ideoloji baxışlarını, dini dünyagörüşünü və adət-ənənələrini öyrənməkdə əvəzsiz mənbə ola bilər. Müntəxəbat qədim tariximizi tədqiq edən mütəxəssislər və keçmişimizlə maraqlanan oxucular üçün nəzərdə tutulub.

Paylaş: