AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Azərbaycanda işçi sinfinin formalaşması

Müəllif Zeynəb Qafarova
Nəşr olunduğu il 2005
Bölmə tarix
Səhifə sayı 176
Dil Rusca
Baxış sayı 541
Yükləmə sayı 6

Monoqrafiyada çoxlu sayda nəşrlər və arxiv materialları əsasında XIX əsrin II yarısında Azərbaycan qəzalarında fəhlə sinfinin formalaşması və inkişafı məsələləri təhlil edilir. Əsərdə Azərbaycan qəzalarında işçi kadrlarının formalaşmasının əsas mənbələri, onların sayı, milli tərkibi, vəziyyəti və məişəti müəyyən edilib. Kitab tarixçilər, müəllimlər, tələbələr, o cümlədən də XIX-XX əsrlər Azərbaycan tarixi ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Paylaş: