AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

XIX əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycan kəndlilərinin azadlıq hərəkatı

Müəllif Ramil Niftəliyev
Nəşr olunduğu il 2006
Bölmə tarix
Səhifə sayı 138
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 411
Yükləmə sayı 6

Monoqrafiyada XIX yüzilliyin ikinci yarısında rus çarizminin Şimali Azərbaycanda həyata keçirmiş olduğu müstəmləkə siyasəti və kəndlilərin azadlıq mübarizəsi tədqiq olunmuşdur. Əsər geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Paylaş: