AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

XIX əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycan kəndlilərinin azadlıq hərəkatı

Müəllif Ramil Niftəliyev
Nəşr olunduğu il 2006
Bölmə tarix
Səhifə sayı 138
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 599
Yükləmə sayı 12

Monoqrafiyada XIX yüzilliyin ikinci yarısında rus çarizminin Şimali Azərbaycanda həyata keçirmiş olduğu müstəmləkə siyasəti və kəndlilərin azadlıq mübarizəsi tədqiq olunmuşdur. Əsər geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Paylaş: