AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Qarabağ xanlığı: sosial-iqtisadi münasibətlər və dövlət quruluşu.

Müəllif Zemfira Hacıyeva
Nəşr olunduğu il 2007
Bölmə tarix
Səhifə sayı 254
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 705
Yükləmə sayı 25

Monoqrafiyada Azərbaycan xanlıqları arasmda özünəməxsus yeri olan Qarabağ xanlığmın sosial-iqtisadi tarixi, dövlət quruluşu, şəhər təsərrüfatı, aqrar münasibətlər və elmi ictimaiyyətə az məlum olan bir sıra digər məsələlər işıqlandırılmışdır. Monoqrafiya geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Paylaş: