AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Qarabağ xanlığı: sosial-iqtisadi münasibətlər və dövlət quruluşu (rusca)

Müəllif Zemfira Hacıyeva
Nəşr olunduğu il 2007
Bölmə tarix
Səhifə sayı 254
Dil Rusca
Baxış sayı 600
Yükləmə sayı 9

Monoqrafiyada Azərbaycan xanlıqları arasmda özünəməxsus yeri olan Qarabağ xanlığmın sosial-iqtisadi tarixi, dövlət quruluşu, şəhər təsərrüfatı, aqrar münasibətlər və elmi ictimaiyyətə az məlum olan bir sıra digər məsələlər işıqlandırılmışdır. Monoqrafiya geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Paylaş: