AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Ahıska türkləri Azərbaycanda (tarixi, sosial-mədəni həyatı)

Müəllif Sevil Piriyeva
Nəşr olunduğu il 2005
Bölmə tarix
Səhifə sayı 264
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 600
Yükləmə sayı 11

Monoqrafiyada qədim türk etnoslarından biri olan Ahıska türklərinin 1944-cü ildə öz tarixi Vətənləri olan və Gürcüstan SSR ərazisində yerləşən Ahıskadan Qazaxıstan və Orta Asiya respublikalarına sürgün edilməsindən, əhalinin bu ərazilərdə keçirdikləri sürgünlük həyatından, daha sonra onlara bəraət verilməsindən bəhs olunur. Lakin öz əzəli torpaqlarına qayıtmalarına icazə verilməməsi ilə əlaqədar olaraq əhalinin Azərbaycanda məskunlaşdırılması mərhələləri, ən nəhayət Azərbaycanda özlərinə yeni Vətən tapmaları, əhalinin həyat tərzi ilə yanaşı, onların öz tarixi torpaqlarına dönmələri uğrunda mübarizə aparmaları tədqiqata cəlb edilmişdir. Əsərdən tarixçilər, politoloqlar, filosoflar, filoloqlar, etnoqraflar və türkoloqlar istifadə edə bilərlər. Monoqrafiya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Elmi Şurasının 10 noyabr 2004-cü il tarixli qərarı ilə çapa məsləhət görülmüşdür.

Paylaş: