AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə: 1801-1828

Müəllif Vidadi Umudlu
Nəşr olunduğu il 2004
Bölmə tarix
Səhifə sayı 180
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 944
Yükləmə sayı 44

Tədqiqat işinin elmi yeniliyi başlıca olaraq problemin qoyuluşu ilə bağlıdır. Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğal olunması gedişində müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə vətən tarixşünaslığımızda ilk hərtərəfli tədqiqat işidir. İlk dəfə olaraq problemlə bağlı çoxlu sənəd elmi dövriyyəyə daxil edilib. Əsas diqqət Rusiyanın işğalçılıq məqsədlərinə, onun, amansız məmurlarının başçılıq etdiyi qoşun hissələri tərəfindən realaşmasına və xalqın milli-azadlıq mübarizəsinə yönəldilib.

Paylaş: