AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti

Müəllif Xeyirbəy Qasımov
Nəşr olunduğu il 2008
Bölmə tarix
Səhifə sayı 448
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 626
Yükləmə sayı 24

Əsərdə orta əsrlərdə Azərbayjan mədəniyyətinin təkamülünün başlıca mərhələləri və əsas jəhətləri müəyyənləşdirilir, milli mədəniyyət tarixinin mühüm və aktual problemləri araşdırılır. Orta əsrlərin Azərbaycan mədəniyyət faktları dövrün ijtimai-iqtisadi, siyasi, dini-ideoloji prosesləri kontekstində tədqiq olunur.

Paylaş: