AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Heydər Əliyev tərəqqi strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası

Müəllif Ədalət Qasımov
Nəşr olunduğu il 2009
Bölmə tarix
Səhifə sayı 412
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 558
Yükləmə sayı 5

Təqdim olunan tədqiqat əsərində əsas məqsəd Heydər Əliyevin zəngin nəzəri irsini, mövcud tarixi ədəbiyyatın, arxiv və statistik materialların, mətbu orqanların məlumatlarının təhlili əsasında, müqayisəli, elmi-tarixi metodları tətbiq etməklə onun Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1970-1980-cü illərdə Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında oynadığı rolunu, tarixi xidmətlərini araşdırmaqdan, muxtar respublikanın göstərilən dövrdə inkişaf dinamikasının əsas mərhələlərini, meyllərini və yekunlarını müəyyənləşdirməkdən, ictimai-siyasi və mədəni həyatda baş vermiş dəyişiklikləri və prosesləri ümumiləşdirməkdən ibarətdir.

Paylaş: