AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Qarabağ xanlığı (1747-1822)

Müəllif Fəxri Abasov
Nəşr olunduğu il 2007
Bölmə tarix
Səhifə sayı 278
Dil Rusca
Baxış sayı 376
Yükləmə sayı 9

Kitab Azərbaycanın 20 müstəqil xanlığından biri olan Qarabağ xanlığının tarixinə həsr edilib (1747-1822). Bu xanlıq ərazisi, rolu və təsir gücünə görə əhəmiyyətli xanlıqlardan biri olub. Əsərdə xanlığın yaradıcısı Pənahəli xanın (1747-1763), xüsusilə də onun oğlu və varisi İbrahimxəlil xanın (1763-1806) fəaliyyətinə daha çox diqqət yetirilmişdir.

Paylaş: