AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Qarabağ xanlığı (1747-1822)

Müəllif Fəxri Abasov
Nəşr olunduğu il 2007
Bölmə tarix
Səhifə sayı 278
Dil Rusca
Baxış sayı 637
Yükləmə sayı 14

Kitab Azərbaycanın 20 müstəqil xanlığından biri olan Qarabağ xanlığının tarixinə həsr edilib (1747-1822). Bu xanlıq ərazisi, rolu və təsir gücünə görə əhəmiyyətli xanlıqlardan biri olub. Əsərdə xanlığın yaradıcısı Pənahəli xanın (1747-1763), xüsusilə də onun oğlu və varisi İbrahimxəlil xanın (1763-1806) fəaliyyətinə daha çox diqqət yetirilmişdir.

Paylaş: