AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində

Müəllif Elçin Qarayev
Nəşr olunduğu il 2005
Bölmə tarix
Səhifə sayı 160
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 419
Yükləmə sayı 17

XVIII yüzülliyin Azərbaycan tarixinin ictimayi-siyasi hadisələrini işıqlandıran monoqrafiya, həmin yüzillikdə ölkəmizdə olmuş rus və Qərbi Avropa səyyahlarının səyahətnamələri, xatirələri əsasında yazılmışdır. Azərbaycanın iqtisadi və siyasi tarixinin öyrənilməsində XVIII yüzillikdə ölkəmizdə olmuş rus və Qərbi Avropa səyyahlarının səyahətnamələri qiymətli mənbələr hesab olunur. Ona görə də müəllif təqdim olunan əsərdə səyyahlar haqqında məlumat vermiş, onların Azərbaycana gəlməkdə məqsəd və məramları açıqlanmışdı. Monaqrafiya həmin səyahətnamələr əsasında tədqiq olunmuş elmi əsərdir. Kitab tarixçi alimlər, ali məktəb tələbələri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Paylaş: