AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

XI-XIII əsrlərdə Azərbaycanda şəhər idarəçiliyi

Müəllif Elmira Mirzoyeva
Nəşr olunduğu il 2002
Bölmə tarix
Səhifə sayı 155
Dil Rusca
Baxış sayı 606
Yükləmə sayı 15

Monoqrafiya Azərbaycan feodal şəhərlərin mühüm inzibati institutları olan və indiyədək tədqiqata çox az cəlb edilən qazi, möhtəsib, şəhnə və rə’is vəzifələrinin araşdırılmasına həsr edilmişdir. Dövrün əsas ərəb və farsdilli qaynaqlarının məlumatları və elmi ədəbiyyat əsasında yazılmış bu əsərdə Azərbaycan feodal şəhəri cəmiyyətinin konfessional və mülki dairələrinin nümayəndələri tərəfindən icra olunan və xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bu inzibati vəzifələrin hüquqi statusu, əsas xüsusiyyətləri, funksiyaları və rolu açıqlanmışdır. 

Paylaş: