AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Erkən Elam cəmiyyəti: siyasi-iqtisadi münasibətlər və yazı tarixi (e.ə. IV-III minilliklər)

Müəllif Allahverdi Əlimirzəyev
Nəşr olunduğu il 2011
Bölmə tarix
Səhifə sayı 264
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 567
Yükləmə sayı 7

A.N.Əlimirzəyevin oxucuların müzakirəsinə verdiyi bu kitabı sinifli cəmiyyətin ilk yaradıcılarından olan elamlıların e.ə. III minillikdə siyasi-iqtisadi tarixinə həsr olunmuş ilk anadilli monoqrafiyadır. Əsər şumer, akkad və elam dillərində tərtib olunmuş mixiyazılı mənbələr əsasında qələmə alınıb. Orijinal epiqrafiya nümunələri olan protoelam piktoqramlarının müəllif tərəfindən sirrinin açılması sosial-iqtisadi münasibətlərin necə formalaşdığmı izləməyə imkan verir. Kıtab Qədim Şərq tarixi üzrə mütəxəssislər, arxaik yazı sistemləri və ölü dillərlə maraqlanan oxucular üçün nəzərdə tutulub.

Paylaş: