AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Azərbaycan xanlıqlarının Osmanlı dövləti ilə siyasi münasibətləri

Müəllif Güntəkin Nəcəfli
Nəşr olunduğu il 2002
Bölmə tarix
Səhifə sayı 132
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 593
Yükləmə sayı 21

Osmanlı - Azərbaycan münasibətləri tarixinin XVIII əsrin II yarısını işıqlandıran monoqrafiya, Rusiya və Türkiyənin müxtəlif arxivlərinə məxsus sənədlərin, eləcədə son dövrdə Türkiyə və Azərbaycanda çap olunmuş tarixi ədəbiyyatm təhlili əsasında yazılmışdır. Monoqrafiyada XVIII əsrin II yarısında Azərbaycan xanlıqlarının Osmanlı dövləti ilə qarşılıqlı-siyasi əlaqələrinin mərhələləri müəyyənləşdirilmiş və bu əlaqələri zəruri edən səbəblər aydınlaşdırılmışdır. Azərbaycan xanlıqlarının müstəqil xarici siyasət yeritməsi rəsmi sənədlərlə sübut edilmişdir. Monaqrafiyada Rusiya-Türkiyə müharibələri zamanı Azərbaycan xanlıqlarının tutduğu mövqe, onların Rusiya təcavüzündən xilas olmaq üçun göstərdikləri cəhdlərə aydınlıq gətirilmişdir. Monaqrafiya tarixçi tədqiqatçılar, müəllimlər və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Paylaş: