AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında

Müəllif Tofiq Nəcəfli
Nəşr olunduğu il 2000
Bölmə tarix
Səhifə sayı 198
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 668
Yükləmə sayı 36

Kitabda XV əsr Azərbaycan Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixinin türk tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsi təhlil edilmişdir. Əsərdə Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu tayfalarının mənşəyi problemi, həmin dövlətlərin siyasi tarixi, dövlət quruluşu, hərbi və idarə sistemi, Qaraqoyunlu-Ağqoyunlu-Teymuri-Osmanlı qarşılıqlı əlaqələrinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsi öyrənilmiş və dövrün mənbələrindən istifadə edərək təhlil edilmişdir.

Paylaş: