AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Şimal-Qərbi Azərbaycan tarixi

Müəllif -
Nəşr olunduğu il 2011
Bölmə tarix
Səhifə sayı 424
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 337
Yükləmə sayı 17

Monoqrafiyada Azərbaycanın Şimal-Qərb regionu tarixinin qədim dövrdən başlayaraq XX əsrin 30-cu illərinədək bir sıra konseptual məsələləri işıqlandırılmışdır. Müəlliflər kollektivi tərəfindən zəngin arxiv sənədləri və ədəbiyyat vasitəsi ilə bu torpaqların Azərbaycanın qədim, orta əsrlər və yeni tarix dövrü boyunca ayrılmaz hissəsi olması faktı sübut olunur.

Paylaş: