AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Azərbaycan türkləri (qədim və erkən orta əsrlər dövründə)

Müəllif -
Nəşr olunduğu il 2011
Bölmə tarix
Səhifə sayı 560
Dil Rusca
Baxış sayı 331
Yükləmə sayı 7

Monoqrafiya Azərbaycan-türk xalqının formalaşması probleminin tədqiqinə həsr olunub. Təssüf ki, müasir tarix elmi uzun müddət türkləri miladın ilk ilinə qədər Ön Asiya və Avropaya buraxmamağa çalışırdı.  Lakin aparılmış tədqiqatlar bir daha təsdiq etdi ki, Azərbaycan ərazisində müxtəlif türk tayfaları aborigen əhali kimi qədim zamanlardan bəri yaşamış və yalnış olaraq iddia edildiyi kimi heç də Qafqaz-İran substratının qarışması nəticəsində yaranmayıb. 

Paylaş: