AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Qafqazın аlman əhalisi (ictimai-siyasi həyatı) 1860-1921

Müəllif İkram Ağasiyev
Nəşr olunduğu il 2010
Bölmə tarix
Səhifə sayı 252
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 303
Yükləmə sayı 9

Monoqrafiyada XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin əvvəllərində Qafqazda mövcud olmuş 250-yə yaxın alman koloniyasının ictimai-siyasi həyatının bu günə qədər araşdırılmamış məsələləri işıqlandırılır. Geniş arxiv sənədləri əsasında yazılmış bu əsərdə postsovet tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq Qafqaz alman kolonistlərinin Birinci Dünya müharibəsi illərində, Fevral inqilabı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Gürcüstan Demokratik Respublikası, həmçinin Sovet Rusiyasında Vətəndaş müharibəsi dövründə siyasi həyatının mürəkkəb prosesləri əks olunmuşdur. Dörd fəsildən ibarət olan monoqrafiya tarixçilər, müəllimlər, aspirantlar, magistrlər, tələbələr və ümumiyyətlə, Qafqaz tarixi ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Paylaş: