AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Girdiman tarixi (IV-IX əsrlər)

Müəllif Qafar Cəbiyev
Nəşr olunduğu il 2010
Bölmə tarix
Səhifə sayı 616
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 264
Yükləmə sayı 12

Əsərdə erkən orta əsrlərdə Qafqaz Albaniyasında mövcud olan inzibati-siyasi vahidlərdən birinin - Girdiman vilayətinin tarixindən bəhs olunur. Yazılı mənbələrin məlumatları, arxeoloji materiallar, qədim toponimlər və etnik-mədəni reallıqlar əsasında Girdiman ərazilərinin indiyədək güman edildiyi kimi Albaniyanın qərbində, yaxud da şimal-qərbində deyil, Şirvan ərazisində olduğu əsaslandırılır. Ərazinin təbii-coğrafi xatrakteristikası və əhalinin məskunlaşma dinamikası verilməklə maddi-mədəniyyət abidələri və təsərrüfat həyatından bəhs olunur. Girdiman vilayətinin Albaniyanın iqtisadi, siyasi, hərbi, dini və mədəni həyatında yeri və rolu araşdırılır. Bir sözlə, bu kitab Albaniyanın inzibati-siyasi vahidlərindən biri olan Girdiman vilayətinin tarixinə həsr olunmuş ilk xüsusi tədqiqat əsəridir.   

Paylaş: