AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

İrәvan xanlığının paytaxtı – İrәvan şәhәri

Müəllif Güntəkin Nəcəfli
Nəşr olunduğu il 2017
Bölmə tarix
Səhifə sayı 40
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 91
Yükləmə sayı 2

“İrәvan xanlığının paytaxtı – İrәvan şәhәri” adlanan bu kitabça Azәrbaycanın qәdim şәhәrlәrindәn biri olan İrәvan xanlığının paytaxtı – İrәvan şәhәrinin şanlı tarixinә hәsr olunmuşdur.

Paylaş: