AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

İrәvan xanlığının paytaxtı – İrәvan şәhәri (rusca)

Müəllif Güntəkin Nəcəfli
Nəşr olunduğu il 2017
Bölmə tarix
Səhifə sayı 44
Dil Rusca
Baxış sayı 221
Yükləmə sayı 1

“İrәvan xanlığının paytaxtı – İrәvan şәhәri” adlanan bu kitabça Azәrbaycanın qәdim şәhәrlәrindәn biri olan İrәvan xanlığının paytaxtı – İrәvan şәhәrinin şanlı tarixinә hәsr olunmuşdur.

Paylaş: