AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

REAL TARİX və «Böyük Ermənistan» uydurması (türkcə)

Müəllif Yaqub Mahmudov
Nəşr olunduğu il 2019
Bölmə tarix
Səhifə sayı 160
Dil Türkcə
Baxış sayı 64
Yükləmə sayı 0

Kitabda ilk mənbələr əsasında ermənilərin Kiçik Asiyaya Balkan yarımadasından köçüb gəldikləri, mənşəcə qədim frigiyalılarla qohum etnos olduqları və Asiya qitəsinin aborigen əhalisi olmadıqları göstərilir. Sübut edilir ki, müasir ermənilər (haylar) «Armeniya», «armyane», «erməni» adlarına sonradan – Şərqi Anadoluya köçüb gəldikdən sonra sahib çıxmışlar. Tarixdə heç zaman «Böyük Ermənistan» adlanan dövlət qurumu olmamışdır. «Böyük Ermənistan» anlayışı Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan torpaqlarına sahib çıxmaq məqsədilə erməni saxtakarları tərəfindən sonradan uydurulmuşdur. Kitab geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Paylaş: