AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi. 2-сi cild.

Müəllif Röfət Quliyev
Nəşr olunduğu il 2015
Bölmə tarix
Səhifə sayı 308
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 343
Yükləmə sayı 0

Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra xarici ticarət əlaqələri üzərində dövlət inhisarının bərqərar olması və gömrük işi sahəsində sovet rejiminin özünəməxsus qaydalarının tətbiq edilməsi prosesi sistemli şəkildə araşdırılır. 1920-1991-ci illər ərzində Azərbaycan SSR ərazisindəki gömrükxanaların fəaliyyəti, sovet gömrük sistemində rolu və əhəmiyyəti təhlil olunur. Tədqiq olunan problemlə bu və ya digər şəkildə əlaqəli olan bir sıra əhəmiyyətli tarixi sənədlər elmi dövriyyəyə ilk dəfə daxil edilmişdir. Kitab milli iqtisadiyyatın və gömrük tarixinin tədqiqi və tədrisi ilə məşğul olan elmi işçilər, müəllimlər, həmçinin “İqtisadiyyat” və “Gömrük işi” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr və milli gömrük tariximizi öyrənən oxucular üçün faydalı ola bilər.

Paylaş: