AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Biblioqrafik göstərici. Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənilmiş 3-cü nəşri

Müəllif Yaqub Mahmudov
Nəşr olunduğu il 2019
Bölmə tarix
Səhifə sayı 824
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 109
Yükləmə sayı 15

Müasir Azərbaycan tarixşünaslığının görkəmli nümayəndəsi, AMEA-nın həqiqi üzvü, Əməkdar Elm xadimi, Dövlət Mükafatı Laureatı, akademik Yaqub Mahmudovun həyat və fəaliyyətindən bəhs edən biblioqrafik göstərici alimin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunur. Vəsait alimin ilk qələm təcrübəsindən başlayaraq 2018-ci ilə qədər işıq üzü görmüş elmi əsərlərini - monoqrafiyaları, kitab, kitabça və dərslikləri, məqalə və çıxışları, müsahibələri və digər materialları əhatə edir. Göstəriciyə ingilis, rus və digər dillərdə olan ədəbiyyatı əhatə edən bölmələr də daxil edilmişdir.

Paylaş: