AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

QUBADLI: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı (İngiliscə)

Müəllif Kollektiv
Nəşr olunduğu il 2013
Bölmə tarix
Səhifə sayı 116
Dil İngiliscə
Baxış sayı 67
Yükləmə sayı 1

Monoqrafiya qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qubadlı rayonunun tarixinə həsr olunmuşdur. Əsər ən qədim zamanlardan yaşadığımız günlərədək Qubadlı tarixini əhatə edir. Kollektiv əməyin məhsulu olan «QUBADLI: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı» fundamental monoqrafiyasında Qubadlının qəhrəman oğullarının erməni işğalçılarına qarşı mübarizəsinə, erməni təcavüzkarlarının rayon ərazisində törətdikləri dağıntılar və vəhşiliklərə dair faktlara geniş yer verilmişdir. 

Paylaş: