AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

QUBADLI: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı (Rusca)

Müəllif Kollektiv
Nəşr olunduğu il 2013
Bölmə tarix
Səhifə sayı 124
Dil Rusca
Baxış sayı 101
Yükləmə sayı 5

Monoqrafiya qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qubadlı rayonunun tarixinə həsr olunmuşdur. Əsər ən qədim zamanlardan yaşadığımız günlərədək Qubadlı tarixini əhatə edir. Kollektiv əməyin məhsulu olan «QUBADLI: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı» fundamental monoqrafiyasında Qubadlının qəhrəman oğullarının erməni işğalçılarına qarşı mübarizəsinə, erməni təcavüzkarlarının rayon ərazisində törətdikləri dağıntılar və vəhşiliklərə dair faktlara geniş yer verilmişdir.

Paylaş: