AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Azərbaycanlıların soyqırımı (1917 – 1920-ci illər)

Müəllif Vaqif Abışov
Nəşr olunduğu il 2013
Bölmə tarix
Səhifə sayı 272
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 190
Yükləmə sayı 11

Monoqrafiyada birinci dünya müharibəsinin gedişində (1914-1918-ci illər) Qərb dövlətləri və eləcə də Rusiyanın köməyi sayəsində Türkiyə və Azərbaycan torpaqları hesabına erməni dövləti yaratmaq xülyası ilə dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törədən, Bakı Soveti, Bakı Xalq Komissarları Soveti, Sentrokaspi dikaturası və Ararat (Ermənistan) Respublikası dövrüdə azərbaycanlıları amansızcasına qətlə yetirən, onları ata-baba torpaqlarından zorla qovan, əmlaklarını qarət edən, evlərini yandıran, mədəniyyət abidələrini dağıdan ermənilərin cinayətkar əməlləri tutarlı arxiv sənədləri və materiallarına istinadən araşdırılır. Monoqrafiya son dövrlərdə çap olunmuş elmi-tədqiqat əsərlərindən, eləcə də mövzu ilə bağlı xüsusi əhəmiyyət kəsb edən digər materiallardan istifadə etməklə yenidən işlənmişdir.  

Paylaş: