AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası qurulmasının tarixşünaslığı

Müəllif Vaqif Abışov
Nəşr olunduğu il 2015
Bölmə tarix
Səhifə sayı 528
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 250
Yükləmə sayı 13

Monoqrafiyada 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda baş vermiş ictimai-siyasi hadisələr, siyasi partiyaların hakimiyyət uğrunda apardıqları mübarizə, eləcə də 1917-ci il noyabrın 2-sində Bakı Sovetin rəhbərliyinin bolşeviklər tərəfindən ələ keçirilməsi, 1918-ci ilin aprelində Bakı Xalq Komissarları Sovetinin qurulması, 1920-ci ilin aprelində AXC-nin devrilməsi və Azərbaycan SSR-nin qurulması məsələləri sovet tarixşünaslığı müasir Azərbaycan dövrü, həmçinin Türkiyə və Qərb tarixşünaslığı geniş təhlil olunmuşdur. Monoqrafiya mütəxəssislər, dissertantlar, magistrlər, tələbələr vəgeniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Paylaş: