AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Heydər Əliyev və Naxçivan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi (1969-2003-cü illər)

Müəllif Ədalət Qasımov
Nəşr olunduğu il 2013
Bölmə tarix
Səhifə sayı 264
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 78
Yükləmə sayı 0

Monoqrafiyada dünya şöhrətli siyasətçi, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin həm Sovet Azərbaycanının, həm də müstəqil Azərbaycanın başçısı kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının tərəqqisi naminə göstərdiyi çoxcəhətli fəaliyyəti geniş təhlil edilmiş, onun 1990-1993-cü illərdə muxtar respublikaya göstərdiyi xidmətləri hərtərəfli işıqlandırılmışdır. Əsərin yazılmasında çox geniş mənbə bazasına istinad edilmişdir ki, onların əksəriyyətini indiyədək elmi ictimaiyyətə məlum olmayan arxiv sənədləri təşkil edir. Monoqrafiya Əliyevşünaslığın elmi-nəzəri problemləri ilə məşğul olanlar, çağdaş tariximizin Heydər Əliyev mərhələsi ilə maraqlananlar, bütövlükdə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdu.

Paylaş: