AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Təsir və dirçəliş. Fars dilindən tərcümə

Müəllif Fəzlullah Rəşidəddin
Nəşr olunduğu il 2021
Bölmə tarix
Səhifə sayı 192
Dil Azərbaycan dili
Baxış sayı 429
Yükləmə sayı 15

 

 

Fəzlullah Rəşidəddin. Təsir və dirçəliş. Fars dilindən tərcümə. “İdealPrint” MMC, Bakı, 2021, - 192 s.
 

Əsərdə Azərbaycanın XIII-XIV əsr florasından bəhs olunur. Yüzdən çox bağ və bostan bitkisinin becərilməsi haqqında məlumat verilir, toxumların mühafizəsi, peyvənd üsulları, gübrələmə, şumlama, suvarma işləri, istixanalar, ziyanvericilərlə mübarizə barədə elmi-təcrübi fikirlər irəli sürülür. Kitabdan tarixçilər, etnoqraflar və kənd təsərrüfatı tarixi ilə maraqlananlar istifadə edə bilərlər.
 

Paylaş: