AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Qafqaz Albaniyası: dini və sosial həyatı. X Beynəlxalq konfransın tezisləri

Müəllif kollektiv
Nəşr olunduğu il 2023
Bölmə tarix
Səhifə sayı 96
Dil Azərbaycan, İngilis, Rus
Baxış sayı 848
Yükləmə sayı 66

“Qafqaz Albaniyası: dini və sosial həyatı”

X beynəlxalq konfransın tezisləri.

"BİROL GROUP" MMC, Bakı: 2023, - 96 səh.

 

"Caucasian Albania: religious and social life"

Theses of the X international conference

"BİROL GROUP" LLC, Baku: 2023, - 96 p.

 

«Кавказская Албания: религиозная и социальная жизнь»

Тезисы X международной конференции.

"BİROL GROUP" OOO, Баку: 2023, - 96 стр.

 

 

ISBN: 9 7 8 - 9 9 5 2 - 8 4 7 0 - 9 - 3

Paylaş: