AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Dərbənd əhalisi (1806-2010-cu illərdə əhalinin sayı və etnik tərkibinin dinamikası)

Müəllif Ağasiyev İkram
Nəşr olunduğu il 2023
Bölmə tarix
Səhifə sayı 134
Dil Azərbaycan
Baxış sayı 553
Yükləmə sayı 45

Ağasiyev İkram. Dərbənd əhalisi (1806-2010-cu illərdə əhalinin sayı və etnik tərkibinin dinamikası). “Nəşriyyat” şöbəsi, Bakı, 2023, 134 s.

Qədim türk yurdu olan Dərbənd şəhərinin əhalisi rus işğalına (1806) qədər, əsasən, türkdilli xalqlardan ibarət olsa da, sonralar çar Rusiyasının və Sovet hökumətinin siyasəti nəticəsində burada azərbaycanlıların və başqa türk xalqlarının sayı azalmışdır. Monoqrafiyada tarixi Azərbaycan şəhəri Dəmirqapı Dərbəndin çar Rusiyası tərəfindən işğalından sonra əhalisinin sayı və etnik tərkibində baş vermiş dəyişikliklər təhlil edilir.

Əsərdən geniş oxucu auditoriyası faydalana bilər.

Paylaş: