AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin diplomatiya tarixi məsələləri Venesiya arxiv sənədlərində

Müəllif Quliyev Əhməd
Nəşr olunduğu il 2023
Bölmə tarix
Səhifə sayı 228
Dil Azərbaycan
Baxış sayı 615
Yükləmə sayı 109

Quliyev Əhməd. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin diplomatiya tarixi məsələləri Venesiya arxiv sənədlərində. “Nəşriyyat” şöbəsi, Bakı, 2023, - 228 s.


Kitabda Venesiya Dövlət Arxivinin materialları və dövrün digər mənbələri əsasında Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin Venesiya Respublikası ilə diplomatik münasibətlərində türk dilinin rolu, Səfəvi şahlarının Venesiya dojlarına göndərdikləri məktubların maddi və vizual xüsusiyyətləri, Venesiyaya getmiş Səfəvi elçilikləri, diplomatik münasibətlərdə hədiyyələr mübadiləsinin əhəmiyyəti, Səfəvi – Venesiya əlaqələrində Osmanlı amilinin rolu və Səfəvi – Osmanlı müharibələri zamanı Venesiyanın tutduğu mövqe tədqiq edilir. Monoqrafiyada səfəvilərin rezident diplomatiyaya münasibətləri, avropalıların Səfəvi sarayında tərcüməçilik fəaliyyətləri və Avropa elçilərinin Səfəvi sarayında qəbulu ilə bağlı məsələlər də aydınlaşdırılır. Monoqrafiyadan tarixçilər, Səfəvilər dövlətinin diplomatiya tarixini öyrənən tələbələr, həmçinin geniş oxucu auditoriyası faydalana bilər.

Paylaş: