AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

DƏRBƏND XVIII - XIX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ

Müəllif Mustafazadə Tofiq
Nəşr olunduğu il 2023
Bölmə tarix
Səhifə sayı 150
Dil Azərbaycan
Baxış sayı 324
Yükləmə sayı 30

Mustafazadə Tofiq. Dərbənd: XVIII-XIX əsrin əvvəllərində.Bakı, “Nəşriyyat” şöbəsi, 2023. – 150 s.

Kitabda arxiv sənədləri və tarixi mənbələr əsasında qədim Azərbaycan şəhəri Dərbəndin XVIII-XIX əsrin əvvəllərində sosial-iqtisadi vəziyyəti, ictimai-siyasi tarixi araşdırılır. Əsərdə XVIII əsrin əvvəllərinədək şahın təyin etdiyi hakimin sultanlıq kimi idarə etdiyi Dərbəndin 1722 – 1735-ci illərdə çar Rusiyası tərəfindən işğalı dövründəki vəziyyəti, 1747-1759-cu və 1796-1803-cü illərdə mövcud olmuş Dərbənd xanlığının, habelə Dərbəndin Quba xanlığının tərkibindəki dövrdə (1759-1796, 1803-1806) vəziyyəti işıqlandırılır.
Kitabdan tarixçi alimlər, ali məktəb tələbələri və tarixlə maraqlananlar faydalana bilərlər.

Paylaş: