AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Gəncə-Qarabağ əyalətinin İcmal, Timar ruznamçə və Təhvil dəftərləri

Müəllif HÜSAMƏDDİN QARAMANLI
Nəşr olunduğu il 2023
Bölmə tarix
Səhifə sayı 594
Dil Azərbaycan
Baxış sayı 371
Yükləmə sayı 58

Gəncə-Qarabağ əyalətinin İcmal, Timar ruznamçə və Təhvil dəftərləri. Osmanlı türkcəsindən tərcümə, Bakı, “Nəşriyyat” şöbəsi, 2023, - 594 s.

OSMANLI TÜRKCƏSİNDƏN TƏRCÜMƏ və TRANSLİTERASİYA, ÖN SÖZ, ARAŞDIRMA MƏTNLƏRİ, QEYD VƏ ŞƏRHLƏR TARİX ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, DOSENT HÜSAMƏDDİN QARAMANLININDIR

Azərbaycan dilinə ilk dəfə tərcümə olunub birlikdə çap edilən üç tarixi qaynaq qiymətli faktlarla zəngindir. “Dəftərlər”də Gəncə-Qarabağ əyalətinin inzibati-ərazi vahidləri, torpaq mülkiyyəti formaları, paylanılan zeamət və timarlar, came və məscidlərin vəkfləri, vergilərə cəlb edilən mənbələr və onların xarakteri barədə mühüm məlumatlar var.

Kitabdan mütəxəssislər və Azərbaycan tarixi ilə maraqlanan oxucular faydalana bilərlər.

 

Paylaş: