AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Qədim Azərbaycan tarixi mixi yazılı mənbələrdə

Müəllif Solmaz Qaşqay
Nəşr olunduğu il 2006
Bölmə tarix
Səhifə sayı 91
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 724
Yükləmə sayı 117

Bu kitabda müəllif imkan daxilində Azərbaycan ərazisinin qədim əhalisinin tarixi haqqında məlumat verən Akkad (assur-babil) və Urartu mənbələrindən material toplamağa çalışmışdır. Müxtəlif səbəblər üzündən ilkin mənbələrə əli çatmayan geniş oxucu kütlələrinin Azərbaycanın qədim tarixinə marağı bu kitabın nəşri müxtəlif hipotezlərin və məntiqi nəticələrin çıxarılmasına imkan verən, bəzən də barışmaz mübahisələrə səbəb olan materialla tanışlığa imkan verəcək, eləcə də qədim mənbələrin və ümumi tarixin daha ətraflı və səylə öyrənilməsi ilə maraqlananların özlərini də hərəkətə gətirəcək.

Paylaş: