AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Dağlıq Qarabağ: tarix, faktlar, hadisələr

Müəllif İqrar Əliyev
Nəşr olunduğu il 1989
Bölmə tarix
Səhifə sayı 104
Dil Rusca
Baxış sayı 605
Yükləmə sayı 13

Kitabçada qısa şәkildә Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin qәdim zamanlardan bugünәdәk keçdiyi tarixi yoldan danışılır. Әsәrdә yalnız Azәrbaycanı vә Ermәnistanı deyil, hәm dә bütün ölkəni sarsıdan һadisәlәrә gətirib çıxaran fakt vә һadisәlәrin faciәvi nәticәlәri tәnqidi gözlə nəzərdən keçirilir. Kitabça geniş oxucu kütlәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

Paylaş: