AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə

Müəllif Tofiq Məmmədov
Nəşr olunduğu il 2006
Bölmə tarix
Səhifə sayı 400
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 485
Yükləmə sayı 15

Kitabda ilk dəfə ilk orta əsr yazılı qaynaqlarından geniş istifadə edilərək, ölkə və dünya tarixçilərinin tədqiqatlarına tənqidi yanaşılaraq, arxeoloji və etnoqrafik materiallar təhlil edilərək, ilk orta əsrlər Albaniyasının sərhədləri, ərazisi, əhalisi, etnik tərkibi, etnik prosesləri, ilkin feodalizm dövrünün iqtisadi həyatı, ticarəti, şəhərləri, dövlət quruluşu, suverenliyi, mədəniyyəti, dini, alban kilsəsi, ölkənin yadelli işğalçılara qarşı mübarizəsi, müdafiə tikintiləri tədqiq edilərək araşdırılmışdır. Monoqrafiya elmi işçilər, müəllimlər, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.   

Paylaş: